Ako založiť


Kliknutím na odkaz vyplňte žiadosť o založenie/predaj predmetu. Žiadosť je možné vyplniť elektronicky.

Po vytlačení nezabudnite nehodiace sa preškrtnúť a formulár podpísať.