Áno
Nie

Obsah nákupného košíka

Pokračovať v nákupe
Zobraziť obsah košíka
Vážení klienti, vzhľadom k nariadeniu vlády o vyhlásení mimoriadneho stavu, sú prevádzky záložne Breva do odvolania zatvorené. Z tohto dôvodu bolo úročenie pozastavené. Vzhľadom k možnosti urobenia výberu alebo predĺženia zmluvy cez ezaloznu, pristupujeme od 14.4.2020 k opätovnému úročeniu.
Ak si želáte vybrať, predĺžiť alebo založiť zmluvu, kliknite SEM. Infolinka: +421 51 / 777 51 40. Sledujte tento web pre presné informácie.

Podmienky pre splátkový predaj

1. Kupujúci prvou splátkou zaplatí minimálne 20% z celkovej kúpnej ceny.

 

2. Splátkový predaj možno uzatvoriť maximálne na šesť splátok. Celková dohodnutá doba splácania nesmie prekročiť šesť mesiacov.

 

3. Predávajúci sa zaväzuje, že po zaplatení celej kúpnej ceny, odovzdá kupujúcemu tovar, na ktorom sa dohodli.

 

4. V prípade ak bude kupujúci v omeškaní s ktoroukoľvek splátkou viac ako sedem kalendárnych dní, má sa za to, že kupujúci od zmluvy odstúpil a splátky, ktoré boli vyplatené do dňa od odstúpenia od zmluvy sa považujú za zmluvnú pokutu, ktorá prináleží predávajúcemu za zdržanie predaja a kupujúci nemá nárok na jej vrátenie predávajúcim.

 

5. Kupujúci obdrží potvrdenie o zaplatení každej splátky.

 

6. Kupujúci sa stáva majiteľom tovaru až po zaplatení všetkých dohodnutých splátok.